چگونه طرح درس بنویسیم؟
هر نوشته ای و هر کاری دارای اصول و مراحلی است در نوشتن طرح درس نیز باید این مراحل را به درستی و با اهداف تعیین شده پیش رفت و تمامی مراحل و تمامی فعالیت هایی که باید صورت گیرد را در طرح درس طراحی کرد پیش از پرداختن به این موضوع باید موارد ذیل را در نظر گرفت و در نوشتن طرح درس این موارد را به کارببریم : روش های تدریس : ما در ارائه درس یا در مراحل دیگری مانند ایجاد انگیزه باید از روشی که بازخورد مناسبی را در تدریس دارد مورد استفاده قرار بدهیم در انتخاب روش تدریس باید دقت لازم را کرد و بر حسب موضوع تدریس روش تدریس را انتخاب کنیم البته موارد دیگری را از قبیل امکانات آموزشگاه ، محیط کلاس ، تعداد دانش آموزان ، وسایل کمک آموزشی و ... را باید در نظر گرفت تا روش ما در کلاس درس موثر واقع شود ما در این وبلاگ نیز به این موضوع به صورت کامل و جامع در مورد انواع روش ها خواهیم پرداخت وسایل کمک آموزشی : آنچه که به وضوح معلوم و مشخص است استفاده از وسایل کمک آموزشی در تسهیل یادگیری است استفاده از وسایل کمک آموزشی و نقش موثری که دارد غیر قابل انکار پذیر است . پس در مورد استفاده از آن باید اهتمام کرد همچنین باید این نکته را در نظر داشته باشیم که در انتخاب وسایل کمک آموزشی دقت شود و وسایلی مورد استفاده قرار گیرد که کارایی زیادی در امر یادگیری داشته باشد . در طرح درس نیز باید آنچه که در تدریس استفاده می کنیم قید شود . ما نیز می توانیم برای متنوع و جذابیت کلاس ها از نرم افزارها و موسیقی ها استفاده کنیم و تدریس مان را به روز کنیم زمان بندی هر مرحله : این نکته نیز در طراحی طرح درس باید مورد توجه قرار گیرد و برای هر مرحله از تدریس مان زمانی تعیین کنیم تا برنامه ی مان را با زمانی که در اختیار داریم پیش ببریم و در پیشبرد اهداف مان دچار بی نظمی نشویم مرحله ی اولیه ی نوشتن طرح درس : حتما مطالب بعدی را در مورد ادامه ی مطلب بخوانید لطفا در روی ادامه مطلب کلیک کنید. مرحله ی اولیه ی نوشتن طرح درس : 1 . نوشتن مشخصات کلی : نوشتن مشخصاتی از جمله : الف ) نام درس ب ) عنوان درس ج)پایه د)مقطع ه ) تهیه کننده طرح درس و) تاریخ می باشد. 2 . مشخص کردن هدف کلی : که شامل هدف کلی و اهم هدف ها است . 3 . نوشتن اهداف جزئی : هدفهای کلی قابلیتهایی هستند که قرار است فراگیران پس از گذراندن مجموعه ای از تجارب یادگیری کسب کنندو چون این هدفها با واژه های کلی بیان می شوند معمولاً توضیح بیشتر ضروری است. این توضیح از طریق ارایه مجموعه ای از هدفهای جزیی انجام می پذیرد. 4 . نوشتن اهداف رفتاری : پس از مشخص نمودن اهداف کلی و تجزیه ی آن به اهداف جزئی ، اهداف رفتاری مطرح می گردد. هدف های رفتاری عبارتند از :اعمال ، رفتارها ، حرکات و آثاری که قابل مشاهده کردن ، شنیدن ، لمس کردن و قابل سنجش باشند این قبیل اهداف مشخص می سازند که دانش آموزان به هدف های کلی رسیده اند .برای طرح هدف های رفتاری رعایت چهار ویژگی ؛ مخاطب ، شرایط ، و معیار و درجه ، ضروری می باشد . در ضمن برای تدوین اهداف در نظر داشتن سطوح مختلف حیطه های ( شناختی ، عاطفی و روانی _ حرکتی ) الزامی می باشد توضیح آنکه دانشمندان تعلیم و تربیت را در سه حیطه تقسیم بندی کرده اند . تغییراتی که در اثر تعلیم وتربیت در ذهن ایجاد می شود ماهیت آن دانش و معلومات است در حیطه شناختی قرار داده اند . آنچه که به ارزش ها ، نگرش ها و احساسات مربوط می شود در حیطه عاطفی و آنچه که با مهارت های حرکتی ارتباط ژیدا می کند در حیطه روانی _ حرکتی جای داده اند 5. نوشتن رفتار ورودی : رفتار ورودی بر این دلالت دارد که برای شروع درس تازه در ذهن دانش آموزان وجود داشته باشد که همان ساخت شناختی دانش آموزان است و بدون این اطلاعات در فرایند یاددهی و یادگیری با مشکل عمده ای پیش خواهیم خورد و باید از این اطلاعات با خبر باشیم تا بر حسب آن اطلاعات دانش آموزان درس را شروع کنیم و ادامه بدهیم لذا نوشتن آن ها در طرح درس لزومی است . پس از نوشتن این مراحل به مراحل یاددهی و یادگیری وارد می شویم که شامل مراحل زیر می شود :

1 . مقدمه (مرحله مقدماتی ورود به کلاس ) : هر معلمی قبل از شروع درس باید از حضور دانش آموزان آگاهی حاصل کند ، همچنین مطمئن شود که آنان از سلامت روحی و جسمی برای شروع درس آمادگی دارند . در این مرحله نیز گروه ها تشکیل می شوند. باید نوجه داشت که کارهای قبل از شروع درس نباید زیاد طول بکشد زیرا طولانی شدن این مرحله از شور و شوق اولیه فراگیران می کاهد .

2 . مرور مباحث قبلی : در این مرحله به تکالیف های جلسه ی گذشته می پردازند

3 . انجام ارزشیابی تشخیصی : در این مرحله ساخت شناختی دانش آموزان را نسبت به درس تازه محک می زنند تا درس را با این اطلاعات شروع و ادامه دهد .

4 . ایجاد انگیزه (آماده سازی ) : آماده سازی فعالیتی است که معلم از طریق آن سعی می کند ارتباط معنی دار بین تجربیات قبلی و انتظارات و نیاز های شاگردان با هدف های آموزشی کلاس برقرار کند. معلم پیش از آنکه مطلب اصلی را به دانش آموزان ارایه دهد باید ذهن و حواس آنها را برای آموختن درس جدید جلب نماید . به طور کلی هدف از آماده سازی عبارت است از تمرکز بخشی از حواس فراگیران ، معرفی ضمنی غیر مستقیم موضوع درس به ایجاد علاقه و انگیزه و کنجکاوی در دانش آموزان برای یادگیری مطلب جدید . معلمان پدید آوری موقعیت هایی هستند که در کارآموزان و دانش آموزان ایجاد انگیزه کنند و آنان باید موضوعات درس و سایر مواد آموزشی را به گونه ای آراسته و ترتیب دهند که نیاز های فراگیران برآورده شود.

5 . بیان عنوان و هدف های رفتاری : در این مرحله هدف هایی که از دانش آموزان انتظار می رود را بیان می کنیم تا دانش آموزان در ادامه ی کار دقت بیشتری روی اهداف داشته باشند این کار فرایند یاددهی و یادگیری را افزایش می دهد.

6 . ارائه ی درس : این مرحله مهمترین مرحله است و باید پیوستگی لازم را با آماده سازی (ایجاد انگیزه) و (تجارب قبلی)دانش آموزان داشته باشد . مراحل ارائه ی درس باید منسجم و دارای یکنواختی و به منظمی طراحی شود تا فرایند یاددهی و یادگیری به بهترین صورت انجام گیرد و همچنین معلمان باید در این مرحله به فنون و روش های تدریس را نام برده و به کار ببندد.

7 . مرور و جمع بندی : برای منسجم کردن درس این جلسه و تسهیل یادگیری از این مرحله استفاده می شود فعالیتی که در این مرحله انجام می گیرد باید در روی طرح درس قید شود .

8 .ارزشیابی پایانی : پس از اجرای روش تدریس و پایان یافتن یاددهی _ یادگیری (اجرای مراحل ) ، تعیین میزان تحقق اهداف و پیشرفت دانش آموزان اهمیت زیادی دارد . انتخاب روش های اندازه گیری و ارزشیابی یکی از نشانه های خلاقیت معلمان است . در انتخاب معیار اندازه گیری کلیه اهداف شناختی ، مهارتی و نگرشی اهمیت بسیار دارد روش های اندازه گیری پایانی به شکل زیر می باشد : الف ) مشاهده ی مستقیم : عملکرد دانش آموزان را در موقعیت های کنترل شده و طبیعی یادگیری واقعی تر نشان می دهد و برای قضاوت در مورد آنان اعتبار بیشتری دارد. ب ) آزمون : می تواند شفاهی ،کتبی ، عملی باشد و در این روش برایارزشیابی مهارت های شناختی مفید است ج ) مصاحبه : یکی دیگر از روش های موثر در ارزشیابی پایانی که برای تشخیص عمق یادگیری و مهارت های کلامی استفاده می شود .

9 . تعیین تکلیف : تکالیفی که به دانش آموزان گفته می شود باید در این مرحله نوشته شود و نیز مورد بررسی قرار گیرد. تعیین تکلیف دارای چار قسمت است : تکالیف تمرینی : که به صورت کتبی ، تمرین های اضافه در کلاس یا در خارج از کلاس از دانش آموزان خواسته می شود و به صورت غیر تخیلی ، غیر خلاق می باشد . تکالیف آماده سازی :که برای آماده سازی و آماده کردن شاگردان جهت درس های روز بعد و مطالعه ی خارج از کتاب درسی ، جمع آوری مطالب مرتبط با درس ، کنفرانس ، حفظ کردن از این نوع تمرین ها هستند تکالیف بسطی و امتدادی :این نوع تکالیف دانش آموزان را به فعالیت بیشتر و سبب یادگیری نظریه ها ، قانون ها و ... می شود تکالیف خلاقیتی :روش های جدید برای انجام آزمایشها و درس و ساختن مدلها ، ساختن وسایل کمک آموزشی و ...از این نوع تکالیف ها هستند . .

10 . اختتام : پایان درس را با صلوات به پایان می رسانیم

|+| نوشته شده توسط در یکشنبه سیزدهم دی ۱۳۹۴  |
 راهنمای تصحیح امتحان زمین شناسی هماهنگ ناحیه ای سال سوم علوم تجربی گروه صبح
http://s3.picofile.com/file/8230028534/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD.pdf.html

|+| نوشته شده توسط در شنبه پنجم دی ۱۳۹۴  |
 راهنمای تصحیح امتحان زمین شناسی هماهنگ ناحیه ای سال سوم علوم تجربی گروه بعد از ظهر
http://s3.picofile.com/file/8230027992/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D8%B8%D9%87%D8%B1.pdf.html

|+| نوشته شده توسط در شنبه پنجم دی ۱۳۹۴  |
 بارم فصلها
 
بارم فصلهای کتاب جهت طراحی سوالات امتحانی

 

http://uplod.ir/gdoskfn3l554/barem_chaharom.pdf.htm 

http://uplod.ir/473pj59ki0le/barem_sevom.pdf.htm

 

|+| نوشته شده توسط در جمعه بیستم آذر ۱۳۹۴  |
 تدوین یک موضوع درسی
 

اجراي فعالیت مربوط به تدوین یک موضوع یا یک درس(شامل یک فصل کتاب یا بخشی ازیک فصل)، یکی از فعالیتهاي مشترك دبیرخانه راهبري درس زمین شناسیو گروه هاي آموزشی زمین شناسی استان ها می باشد. لذا به منظور اجراي صحیح و هماهنگ این فعالیت ،

 

1-هدف از اجراي این فعالیت ، تدوین محتواهاي آموزشی مناسب (از نظر همکاران مدرس زمین شناسی)و ارائه ي آنها ، به دفتر برنامه ریزي و تالیف کتب درسی وزارت متبوع است تا در تالیف کتاب هاي زمین شناسی نظام جدید آموزشی مورد استفاده قرارگیرند.

2 -کلیه ي دبیران شاغل به تدریس زمین شناسی (اعم از تخصصی و غیر تخصصی) و نیز اعضاي محترم گروه هاي زمین شناسی شهرستان ها ، مناطق و استان ها می توانند در اجراي این فعالیت مشارکت نمایند.

3 -به منظور پوشش تمامی فصل ها و موضوعات درسی ، دبیران هر استان بایستی( با توجه به جدول تقسیم بندي فصل 5 آتشفشانها  از کتاب علوم زمین برای استان  کرمانشاه در نظر گرفته شده است )، محتواهاي آموزشی مورد نظر را منحصرا در راستاي موضوعاتفصل سهمیه ي استان خود تهیه نمایند.

4 - در صورت وجود محدودیت زمانی ، انتخاب یک موضوع درسی کفایت نموده و نیازي به ارائه ي کل مطالب یک فصل نیست. 

 5 - محتواهاي آموزشی تدوین شده بایستی درهر دو قالب  pdf - word به دبیرخانه زمین شناسی ارسال شوند ..

6 - شایسته است سرگروه محترم زمین شناسی استان ضمن اطلاع رسانی دقیق و به موقع ، زمینه ي شرکت تمامی دبیران علاقمند را فراهم نمایند.

7 -آخرین مهلت ارسال آثار94/11/10

مهمترین ملاك هاي ارزیابی آثار ارسالی به دبیرخانه عبارتند از :

 

1. ذکر نام و مشخصات تهیه کننده در اول متن ارسالی

 

2. رعایت اصول نگارشی واملایی

 

3. ارزش علمی و محتوایی اثر

 

4. ارتباط مفهومی محتوا با سرفصل هاي کتاب درسی

 

5. گنجاندن نمونه سئوال ، فعالیت و... در متن یا انتهاي محتواي تهیه شده 

 

6. استفاده از عبارات ساده ، واضح ودقیق در ارائه ي مطالب

 

7. خلاقیت در ارائه ي مفاهیم

فصل 5 آتشفشانها شامل : مشخصات ، مواد خروجی ، جغرافیاي آتشفشان ها ، خطرات ، استفاده

 

 

 

 
|+| نوشته شده توسط در سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۹۴  |
 بارم فصلهای کتاب جهت طراحی سوالات امتحانی
ب

 

http://uplod.ir/gdoskfn3l554/barem_chaharom.pdf.htm 

http://uplod.ir/473pj59ki0le/barem_sevom.pdf.htm

 

|+| نوشته شده توسط در سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۹۴  |
 اگر ماه نباشد

اگر ماه نباشد چه اتفاقی برای زمین می افتد؟

ماه همواره یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های سازنده در ایجاد شرایط مناسب برای تکامل حیات در سیاره ما به شمار می‌رفته است، اما یافته‌های علمی اخیر نشان می‌دهد زمین آن قدرها هم که تصور می‌شده وابسته به وجود ماه نیست.

به گزارش بیگ بنگ به نقل از جام جم، ژاک لاسکار، ستاره شناس فرانسوی در سال ۱۹۹۳ با انجام محاسبات پیچیده ریاضی به این نتیجه رسید که وجود گرانش ماه در ثابت نگه داشتن انحراف محوری زمین حیاتی است. انحراف محوری زمین در تعیین الگوی آب و هوایی نقش بسیار مهمی دارد و اگر دائم در حال تغییر باشد باعث بروز یک شرایط آب و هوایی بشدت متغیر می شود که تبعات زیست محیطی آن آرامش ساکنان زمین را مختل خواهد کرد.
لاسکار معتقد است ما زمینی ها بسیار خوش اقبال هستیم که قمری به این بزرگی بالای سرمان در آسمان داریم. هیچ کدام از سیاره های سنگی منظومه شمسی از این موهبت برخوردار نیستند. مریخ یا همان سیاره سرخ دو ماه کوچک دارد که با نام های فوبوس و دِیموس شناخته می شوند. اینها در واقع سیارک هایی بوده اند که در مدار مریخ به دام افتاده و البته تأثیر چندانی روی مریخ ندارند. از این رو، انحراف محوری مریخ میلیون ها سال است که مرتباً تغییر می کند و حتی گاهی انحراف محور چرخشی آن به بزرگی حداقل ۴۵ درجه می رسد. اما این خوش اقبالی زمینی ها در داشتن یک ماه منحصر به فرد فقط حاصل یک اتفاق بود. ۴٫۵ میلیارد سال پیش، یک سیاره یا سیارک عظیم (تقریباً به اندازه مریخ) با زمین برخورد کرد و از خرده سنگ های حاصل از این انفجار مهیب، ماه شکل گرفت. بر اساس فرضیه زمین کمیاب، پیتر وارد و دونالد براونلی در کتابی با همین عنوان استدلال کردند که فقط در سیاره های بسیار معدودی همه چیز برای تکامل حیات مهیاست. حال یافته های اخیر حاکی از آن است که باید در تحلیل های پیشین شک کرد.
جک لیسوئر از مرکز تحقیقات آمِس ناسا، جیسن بارنز از دانشگاه آیداهو و جان چمبرز از مؤسسه علوم کارنِگی به اتفاق نشان دادند که اگر ماه نبود چه اتفاقی برای زمین می افتاد. پژوهشگران دریافتند در صورت نبود ماه فقط ده درجه به انحراف فعلی محور چرخشی زمین که ۲۳٫۵ درجه است، اضافه خواهد شد. به نظر می رسد لاسکار در محاسبات خود دچار اشتباه شده بود. کامپیوترهای عصر جدید سریع تر و پرقدرت تر از ماشین های محاسباتی دهه ۱۹۹۰ عمل می کنند و می توانند نتایج دقیق تری ارائه دهند. پژوهشگران گفته اند که اگر زمین سریع تر می چرخید، مثلاً این که طول یک شبانه روز کمتر از ده ساعت می شد یا جهت چرخش زمین برعکس می شد، یعنی این که خورشید از مغرب طلوع و در مشرق غروب می کرد، آن وقت زمین می توانست از نیروی گرانشی سایر سیارات به ویژه مشتری استفاده کند و دیگر نیازی به ماه نداشت.
زمین هر ۲۴ ساعت یک بار به دور خود می چرخد. بعد از اتفاقی که به شکل گیری ماه منجر شد، زمین هر چهار یا پنج ساعت یک بار به دور خود می چرخید. اما سرعت چرخش آن به علت وجود ماه بتدریج کم شد. سرعت چرخش زمین پیش از شکل گیری ماه هنوز مشخص نیست، اما گمان می رود که حرکت سریعی داشته و حتی گاهی جهت چرخش آن عوض می شده است. در زمان پیدایش زمین این برخورد اجرام سنگین بود که بر جهت چرخش آن اثر گذاشت.
پژوهشگران معتقدند که جهت چرخش بیشتر سیارات سنگی از غرب به شرق است، اما عده دیگری اظهار می کنند بعضی سیارات سنگی در هر دو جهت می چرخند و این یعنی تعداد سیاراتی که جهت چرخش آنها از شرق به غرب است کم نیست. پژوهشگران نتیجه گرفتند که حیات در سیارات سنگی به وجود ماه وابسته نیست. حتی در بعضی موارد وجود یک ماه بزرگ می تواند تبعات زیست محیطی فاجعه بار داشته باشد. یافته های اخیر موقعیت جدیدی را برای اختر زیست شناسان فراهم کرده تا در جستجوی سکونتگاه های فرازمینی به موقعیت های جدیدتری فکر کنند.
سایت علمی بیگ بنگ


برچسب‌ها: اگر ماه نباشد چه اتفاقی برای زمین می افتد 

 
|+| نوشته شده توسط در دوشنبه نهم آذر ۱۳۹۴  |
 جدول بودجه بندی ازمایشگاه زمین شناسی
 
http://s3.picofile.com/file/8219597800/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%

 

D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.docx.html

|+| نوشته شده توسط در پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴  |
 جدول بودجه بندی ازمایشگاه زمین شناسی
 
http://s3.picofile.com/file/8219597800/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%

 

D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.docx.html

|+| نوشته شده توسط در پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴  |
 جدول بودجه بندی ازمایشگاه زمین شناسی
 
http://s3.picofile.com/file/8219597800/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%

 

D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.docx.html

|+| نوشته شده توسط در پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴  |
 
 
 
بالا